Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda detaylı bilgileri bulunan taraflar arasında akdedilmiştir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Crowia Bilişim Hizmetleri A.Ş.

MERSİS No: 0215061120600001

Adresi: Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Üniversiteler Mahallesi, 1605. Cadde, Kapı No:3, Cyberpark Vakıf Binası, Bodrum Kat No: 1 06800 Bilkent Çankaya Ankara

E-Posta: destek@crowia.com

 1. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/ Unvanı: - (Alıcı”)

Adres:

Telefon:

Eposta:

IP Adresi:

Satıcı ve Alıcı bundan böyle münferiden "Taraf” ve müştereken "Taraflar" olarak da anılacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme uyarınca;

Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Platform: Satıcı tarafından, Kullanıcılar’ın Online İçerik paylaşmaları ve Online İçerikler’den faydalanmaları için kurulmuş olan www.crowia.com internet sitesi ve mobil uygulamaları;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Platform’a üye olan gerçek ve tüzel kişileri;

Online İçerik/Online İçerikler: Kullanıcılar tarafından Platform’da paylaşılan ücretli veya ücretsiz online etkinlik ve video içeriklerini ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Taraflar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir. Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 2. Platform sağlayıcı olan Crowia işbu sözleşmenin tarafı değildir, süreç kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasına aracılık etmektedir, Sözleşmenin tarafı olarak değerlendirilmeyecektir. Sözleşmeden kaynaklı doğan veya doğabilecek tüm hak ve yükümlülükler Alıcı ile Kullanıcı arasında doğacaktır.
 3. İşbu Sözleşmenin konusu Kullanıcıların Satıcı tarafından sunulan Platform üzerinde oluşturacakları kullanıcı hesabından Platform vasıtasıyla sunulan Online İçerikler’e ve diğer tüm hizmetlere ulaşmaları için gerekli abonelik hizmetine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların Platformdan yararlanılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 4. Alıcı, satışa konu Online İçerikler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu Online İçerikler ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Online İçerikler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
 5. Satıcı “www.crowia.com” alan adlı internet sitesinde Platform’un kullanımına ilişkin olarak Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, aydınlatma metni, kural ve şartlar ile ön bilgilendirme formu ve fatura da işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ONLINE İÇERİKLER VE ÜCRET

 1. Alıcı tarafından satın alınan Online İçerikler’in temel nitelik ve detayları, satış tutarları, varsa indirim, kampanya, kupon ile sair uygulamalar ve Alıcı’nın erişimine açık olacağı süreler aşağıda belirtilmektedir.

MADDE 5- ONLINE İÇERİKLERİN ALICIYA SUNULMASI

 1. Online İçerikler, Alıcı’nın platform üzerinden ödeme sağlayıcıya işbu sözleşmenin 4. maddesi kapsamındaki ödemeyi gereği gibi ve zamanında yapmasını takiben işbu sözleşmenin 4. maddesindeki sürelere uygun olarak erişimine açılacaktır.

MADDE 6 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Alıcı, Platformda yer alan işbu sözleşmeye konu Online İçerikler’in temel nitelik ve detayları, satış tutarları, varsa indirim, kampanya, kupon ile sair uygulamalar ve Alıcı’nın erişimine açık olacağı sürelere ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve Platform üzerinden elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Alıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu taahhüt eder. Aksi halde işbu Sözleşme Satıcı açısından bağlayıcı olmayacaktır.
 3. Online İçerikler, işbu Sözleşme’nin tarafı Alıcı’ya özel olarak erişime açılacaktır; Alıcı, kullanıcı hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer Kullanıcıların kullanıcı hesaplarını kullanmayacaktır.
 4. Alıcı, Online İçerikler’in Satıcı’nın herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, üçüncü kişilerin haklarına aykırı olmayacağını, aykırı kullanım halinde Satıcı’nın ilgili Online İçerikler’i her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya kaldırma hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Satıcı, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platformu ve dolayısıyla Online İçerikleri kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Platform üzerinde ilave hizmetler açabilir.
 5. Satıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı, yürürlükteki mevzuat uyarınca, yetkili makamların talebi halinde Alıcı’nın Platformda yer alan her bilgi ve içeriğini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

MADDE 7 – ÜCRET VE ÖDEME

 1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde yer alan KDV dahil toplam ücreti ödemeyi kabul eder.
 2. Kullanıcılar, Satıcı ile aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında Satıcıyı Kullanıcılardan Online İçeriklere ilişkin ödemeleri tahsil etme konusunda yetkilendirmiştir. Satıcı ise Platform kapsamındaki tüm ödemeleri ödeme sağlayıcılar aracılığı ile gerçekleştirmektedir.
 3. Alıcı, ödeme sağlayıcının ödeme seçeneklerinden birini kullanarak ödeme yapmayı seçtiğinde, söz konusu ödeme seçeneğini kullanmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın ödemeye ilişkin her türlü işlemi, ödeme sağlayıcı ile Alıcı arasındaki gizlilik taahhütnamesine bağlı olup işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilemez. Ödeme süreci kapsamında oluşacak sorunlara ilişkin Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Alıcı’nın işbu sözleşmenin 4. maddesinde yer alan KDV dahil toplam ücreti ödemesi ve ilgili miktarın ödeme sağlayıcı aracı şirketin hesabına geçmesiyle ödeme süreci tamamlanmış olur. Alıcı, ödeme sağlayıcı vasıtası ile yapacağı ödeme ile tüm ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.
 5. Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Alıcı’nın ödeme aracı bankası ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluş tarafından sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı’nın bedelini tamamen tahsil ettiği hizmet satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.
 6. Sözleşme konusu Online İçerikler’in erişime açılması için Online İçerik satış sürecinin tamamlanmış olması ve Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir, Online İçerik Alıcı’nın kullanıcı hesabına yüklenmeyecektir.
 7. Kullanıcı, her zaman üst pakete geçme ve/veya kullandığı paketi iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcının üst pakete geçmesi ve/veya paketi iptal etmesi halinde mevcut paketi sona erecektir. Kullanıcının her iki durumda da sona eren ve/veya iptal ettiği paketine ilişkin Madde-10 da düzenlenen cayma hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır. Abonelik paketlerini www.crowia.com linkinden inceleyebilirsiniz.
 8. Kullanıcının satın almış olduğu paket süre sonunda otomatik olarak yenilenir ve yenileme tarihindeki ücreti tahsil edilir. Yenilenen paketlerde Kullanıcının üst pakete geçmesi ve/veya paketi iptal etmesi halinde 7.7. madde uygulanır.
 9. Kullanıcının satın aldığı hediye kuponlarının geçerlilik süresi 7 (yedi) gündür. Kullanıcının ve/veya kupon sahiplerinin geçerlilik süresinde kullanılmayan hediye kuponlarına ilişkin Madde-10 da düzenlenen cayma hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

MADDE 8 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. İşbu Sözleşme anlamında “Fikri Mülkiyet Hakları”, gerek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve gerek bu konudaki milletlerarası sözleşmelerin tarafı olan ülke sınırları içinde herhangi bir tarih itibariyle tüm patent ve endüstriyel tasarım, marka, tasarım ve telif hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın her cins şekil ve surette tanınmış olan tüm mali ve gayrı maddi haklar anlamına gelir.
 2. Kullanıcılar’ın Platform aracılığıyla paylaştığı Online İçerikler, Satıcı’nın bunlara ilişkin sahip olduğu Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin tam ruhsat saklı kalmak kaydıyla, bunları Platform aracılığıyla paylaşan Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı hesabının oluşturulması, Kullanıcı’ya Platform’a erişim, Platform’u kullanma yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamında Online İçerikler’e erişim hakkının tanınması, Alıcı’ya, Online İçerikler’e ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Alıcı Online İçerikler’i kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (Geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır.
 3. Alıcı, Sözleşme kapsamındaki Online İçerikler’e ilişkin olarak Satıcı’nın Fikri Mülkiyet Hakkına uygun davranacağı, bu hakları ihlal eden herhangi bir eylemde bulunmayacağını ve üçüncü kişiler tarafından Fikri Mülkiyet Haklarının ihlalinden ve/veya uygunsuz ve/veya haksız kullanımından haberdar olduğu takdirde söz konusu durumu derhal Satıcı’ya bildirecek ve Satıcı’nın bu yöndeki talebi üzerine Satıcı’nın haklarını korumak ve telafi etmek için her türlü çabayı gösterecek ve gerekli tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Satıcı’ya yardımcı olacaktır. Satıcı’nın Sözleşmeden ve kanundan doğan hakları ayrıca saklıdır.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER

 1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya Satıcı’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Satıcı’nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Satıcı ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

 1. Abonelik paketi, Kullanıcı istekleri üzerine hazırlanmış özel nitelikli içerikler olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. 

MADDE 11- ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ

 1. Kullanıcı tüm şikayet ve taleplerini 1. maddede belirtilen bildirim adres, telefon ve e-postalara yapabilir.

MADDE 12- YETKİLİ MERCİİ

 1. İşbu Sözleşme, Türk Hukukuna tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanır. Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

 1. İşbu sözleşme 13 (on üç) madde ve 6 (altı) sayfadan oluşmakta olup elektronik ortamda onaylanma tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmenin bir kopyası Alıcı’nın Platform aracılığı ile belirttiği elektronik posta adresine gönderilmiştir.