Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Crowia Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

 

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden e-bültenimize üye olmanız halinde elde edilen kişisel verileriniz; eğitim/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yeni eğitimler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, reklam / kampanya / promosyon çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik/seminer davetlerimizin iletilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Bültene üye olarak bize ilettiğiniz kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Bültenimize abone olmanız halinde tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 

  • Kimlik Bilgisi: Ad-soyad
  • İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi

 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik …. larımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Şirket’in …… adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya daha önce tarafımıza bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden ……  e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

 

Elektronik ticari ileti gönderimi kapsamında vermiş olduğunuz onayınızı her zaman … adresine e-posta göndererek veya … yolu ile geri alabilirsiniz.